.:: مجله طب نما - عرقيات گياهان دارويي و معطر ::.
آزمون مزاج شناسی
آزمون شناخت پوست
فروشگاه طب نما
پیگیری سفارش

  • ورود

  • ثبت نام

  • 0 کالا

عرقيات گياهان دارويي و معطر

  1. عرق آويشن با طبع گرم:ضد قند و چربي خون،سرماخوردگي،ضدنفخ،باد گرفتگي معده،رافع سو هاضمه واختلالات مجاري ادراري،دردهاي روماتيسمي،ضدعفوني كننده مجاري تنفسي،درمان سياه سرفه و آسم،معالجه كرمك و انگل،درمان اخلاط خوني،مقوي معده و بدن،مدرو اشتهاآور،خواب آور و مسكن اعصاب و ضدتشنج،رقيق كننده خون و رفع كننده شب ادراري در كودكان،ضدتشويش،درد مفاصل،سياتيك،نقرس،آنژين،اسها و ضد عفونت روده،ريه و نارسايي هاي كبد،ضدآب آوردن انساج،برطرف كننده خون ريزي ها وترشحات رحمي خانم ها، گلودرد و زكام.طريقه مصرف:بعد از هر غذا نصف استكان و 3بار در روز صرف شود.تذكر:مصرف بيش از اندازه  و طولاني مدت آويشن،براي قلب و غده تيروئيد مضر مي باشد.
  2. عرق اترج با طبع گرم تقويت كننده قلب و معده،ضد عفونت،قابض و معالج اسهال و مسموميت كبد،تامين كننده ويتامين ث و كلسيم،تصفيه كننده خون،ضد غم و اندوه و ضد عطش و سكسكه و نهوع و ضد درد و گرفتگي اعضا و اسپاسم.
  3. عرق اسطوخوددوس با طبع گرم رفع كننده تنگي نفس،سرفه،آسم،درد مفاصل، و عضلات،معرق،درمان برونشيت مزمن،پايين آورنده تب،نيروبخش،مقوي اعصاب،خواب اور و معالج امراض عصبي و ضد سردرد و نقرص آب آوردن انساج و ضد لرزش اعضا بدن،برطرف كننده خستگي هاي روحي،دلهره،غم اندوه،فراموشي.
4-عرق اوكاليپنوس با طبع سرد ضدعفوني كننده و تب بر،ميكرب كش،قابض،ضد نزله و كم كننده قند ادرار و برطرف كننده سرگيجه و ناراحتي هاي دستگاه ادراري
5-عرق بابونه با طبع گرم،آرامبخش اعصاب،كاهنده فشار و اوره خون،ضد آماس و ناراحتي هاي پوستي و خارش،موثر در جلوگير از استفرتغ هاي دوران بارداري،رافع ناراحتي هاي عصبي،نفخ معده و دل درد،درمان كننده زخم معده و عوارض گوارشي،تقويت كننده مو تب بر و صفرابر مدر بادشكن،اشتهاآور،قاعده آور برطرف كننده افسردگي،يبوست و قتعدگي هاي دردناك و حالت قطع قاعدي با منسا عصبي،رفع كننده ورم رحم، معده،بيضه وضدعفوني كننده،ضد ميگرن،سردرد،كم خوني،ضدكرم بدن،درد در هنگام دندان بندي كودكان و ضد بوي بد دهان.
طريقه مصرف:بعد از هر غذا سه استكان و 2 با در رور ميل شود.
6-عرق بادرنجبويه با طبع گرم بالا برنده فشارخون،خون ساز،مقوي مغز،افزاينده هوش،آرامبخش اعصاب و خواب آور،ضد تشنج،مقوي مغز،قلب،معده اعصاب و حواس پنجگانه،درمان كننده طپش قلب و ضعف حافظه ،برطرف كننده هيستري،قولنج،بي حوصلگي،دلهره،اظطراب،افسردگي،كج خلقي و خستگي هاي روحي،تقويت كننده دستگاه گوارش ومعده،ضدتنگي نفس،سردرد،سرگيجه،ميگرن عصبي،رفع كننده قاعدگي هاي دردناك و دل بهم خوردگي،يار بانوان باردار،حالت تندخوئي دختران جوان،استفراغ هاي دوران بارداري،رافع درد شكم و ناراحتي روده،ضد دلپيچه برونشيت،خارش هاي پوستي و ضد گزيدگي زنبور
طريقه مصرف:قبل از هر غذا يك استكان و يا به صورت شربت ميل شود.
7-عرق برگ چنار باطبع بسيار سرد تب بر،ضد تنگي نفس،چاق كننده افراد لاغر،مفيد براي رفع رعشه و امراض عصبي و ضعف اعصاب،تسكين دهنده درد و ورم زانو و چشم،جلا دهنده پوست بدن با ماليدن،ضدحساسييت به آسم.
8-عرق برگ زيتون با طبع سرد پايين آورنده فشار و اوره خون،مقوي كبد،قابض و تب بر،مدر،درمان كننده نقرس،ضد بيماري قند،رفع كننده حالت برافروختگي و سردرد.
9-عرق برگ گردو پايين آورنده قند خون،درمان كننده نقرس و درد مفاصل،ضدعفوني كننده قوي،مفيد براي رفع بيماري ها و بثورات جلدي.
10- عرق بيد با طبع سر تب بر شديد با اثر كند،آرامبخش اعصاب،مقوي معده و قلب،مدر قوي،ضد تشنج و يرقان،تسكين دهنده درد هاي تناسلي و مفصلي و سردرد،رفع كننده شوره سر و زبري موي سر از طريق شستن موي سر با آن،تصفيه كننده خون.
تذكر:عرق بيد+كاسني،صفرابر،تب بر،تصفيف كننده خون، ضد يرقان،درمان كننده جوش صورت،تقويت كننده عمومي بدن
11-عرق بيد مشك با طبع معتدل تقويت كننده قلب،معده و اعصاب،رفع كننده گرفتگي، و خفقان قلب،ملين،آرامبخش،ضد تشنج،سردرد و دردهاي عضلاني،خون ساز و مقوي قوه باه و اعضا درون بدن مثل جگر،دل،كليه و طحال،تب بر،ضديرقان،ضد فشارخون،سبب لطافت موورفع شوره سر مي گردد
طريقه مصرف قبل از هر غذا يك استكان و يا به صورت شربت ميل شود.
12-عرق بومادران با طبع گرم درمان كننده ضعف عضله قلب،معده،مفيد براي بيماران قلبي و عروقي و جلوگيري از سكته قلبي،تقويت كننده اعصاب و كاهنده فشارخون،تصفيه كننده خون،رفع احساسا گرفتگي و درد در ناحيه قلب،رافع درد بواسيرو كليه و مثانه،جلوگيري از ريزش مو و بروزطاسي،برطرف كننده بي نظمي و اختلالات و دير رسي و دردهاي قاعدگي و خونريزي و خونروي زياد،ضدانگل و ضد خواب رفتن دستها،درمان كننده گاستريت و سوءهاضمه و ضد بي اشتهايي و نفخ و سرفه،ضد بواسير و ورم مقعد،رافع ناراحتي هاي عصبي،سردرد و ميگرن و ضد اسپاسم و تشنج و سرع،ضد التهاب و درد و ورم معده و روده و اسهال،ضد نقرس و ضد روماتيسم برطرف کننده بی نظمی واختلالات و دیر رسی ودردهای قاعدگی وخونریزی زیاد ، ضدانگل وضد خواب رفتن دستها ، درمان کننده گاستریت وسوهاضمه وضد بی اشتهایی و نفخ وسرفه ، ضدبواسیرو ورم مقعد، رافع ناراحتیهای عصبی، سردرد ومیگرن وضداسپاسم وتشنج وصرع، ضدالتهاب و درد و ورمعده وروده واسهال،ضد نقرسوضدروماتیسم واختلالات بینایی.
طریقهم صرف:بعدازهرغذایکاستکانو 3باردرروزمیلشود.
13-عرق بهارنارنج باطبع معتدل وگرم:نشاط آور،تقویتک ننده قلب واعصاب،ضدتشنج،آرامبخش،ضدهیستری،اشتهاءآور،درمان کننده بیخوابیهای عصبی،رفع اختلالات عصبی وافسردگی،درمان کننده سکسکه،رافع تهوع واستفراغ واستفاده درتهیه شربتها بخاطرعطرزیاد وبوی خوش.
نکته:عرقب هارنارنج مخصوص یادو آتشه،دارای عطروغلظت بیشتر است ولی همان خواص را دارد.
طریقه مصرف:قبلا ازهرغذا یکاستکان ویا به صورت شربت میل شود.
14-عرق پونه با طب گرم اشتهاآور و محرک عمل هضم غذا و رافع سوءهاضمه،ناراحتی های گوارشی و کبدی،برطرف کننده بوی بد دهان،ضدمیکرب و کرم کش،صفراآور و خلط آور و قایض و بادشکن،ضدنفخ،ضداسهال و مسمومیت غذایی،تهوع،ضد سکسکه و سرفه،آسم،سیاه سرفه و ضد گریپ،سرماخوردگی،دردهای رماتیسمی و نقرس،موثر در تنظیم ضربان قلب.
تذکر:مصرف بش از اندازه عرق ÷ونه در دوران بارداری زیان آور است.
طریقه مصرف:بعداز هر غذا نصف استکان و 3باردر روز میل شود.
عرق ترخون:بادشکن،ضدنفخ،هضم کننده غذا،ضد انگل،اشتهاآور،مدر،قاده آور،مقوی معده،مسکن درد دندان
15-عرق هل گیاه:تقویت کننده قلب،اعصاب،معده،قوای جنسی و عمومی،آرامبخش،مقوی مغز،خواب آور،ضدتشنج،مسکن دردهای ماهانه خانم ها،محرک عمل هضم و آسان کننده هضم و برطرف کننده سوءهضم،ضداختلالات گوارشی و ترشی و سنگینی معده،دل ÷یچه و دل درد؛ضد تهوع و استفراغ
16-عرق جعفری با طبع گرم:مدر و استهاآور،برطرف کننده نفخ و اختلالات دستگاه هاضمه و زردی پوست مفیذ  برای رفع بیماری های کبد،طحال و رقفع ترشحات مهبلی خانم ها.
17-عرق خار خسک با طبع سرد: مدر قوی،دفع کننده سنگ کلیه و مثانه،سنگ شکن،مفید برای سیاه سرفه،رفع کننده ورم پروستات،التهاب مجاری ادرار،کم ادراری و درد در هنگام خروج ادرار،ضد عفونی کننده کلیه ها،تصفیه کننده خون،برطرف کنده ناراحتی های پوستی،آسم،سیاه سرفه و بواسیر،زیاد کننده قوه باه.
18-عرق خار ستر با طبع سرد/گرم:مدر قوی،تصفیه کننده خون،شستشو دهنده کبد و کلیه ها،مفید برای رفع شن یا سنگ کلیه و مثانه،ضد سیاه سرفه،تب و لرز و یرقان،افزایندده اشتهاء،جلوگیری کننده از امراض پروستات و بواسیر،رافع تپش قلب،مسکن میگرن،التیام دهنده زخم ها.
طریقه مصرف:قبل از هر غذا یک فنجان و3بار در روز میل شود.
19-عرق دارچین با طبع گرم:مسکن،ضد میکرب،ضد چربی خون،تنظیم کننده خون،رافع سوزش و ناراحتی های ادراری،بوی بد دهان،تقویت کننده بدن،معده،اعصاب و قوه باه،بادشکن و مقوی بینایی و معطرکننده خورراکی ها.عرق رازکم معرق،مدر،اشتهاآور،مقوی معده،تصفیه کننده خون،ضد کرم و باکتری معده.
20-عرق رازیانه با طبع گرم:معطر و زیادکننده شیر مادران،بادشکن و ضدنفخ،رفع کننده سنگ کلیه و مثاه،مدر،قاعده آور ودرمان کننده قاعدگی های دردناک و ورم پستان و سخت زایی،آرام کننده و برطرف کننده سیاه سرفه،آسم،درد پهلو و قلنج،خلط آور،نیرودهنده،آشتهاآور و مقوی معده،ضد درد معده و سوءهاضمه،ضد بلغم و مفید در رفع دردهای پهلو،تخلیه رحم و درمان دیابت،اختلالات عصبی،کلیوی و نفخ اظفال،درمان کننده بواسیر و نقرس.
تذکر:مصرف مداوم رازیانه برای مردان مضر است.
طریقه مصرف بعداز هر غذا یک فان و 3بار در روز میل شود.
21-عرق سنبل الطیب با طبع گرم:مسکن،نیروبخش،برطرف کنده دردهای سینه و طپش قلب،آرامش بخش،ضد  اسپاسم و برطرف کننده ناراحتی های عصبی و ضد التهاب روده،رفع کنند تشنج و صرع،ضد سردرد و میگرن،درمان کننده اضطراب و دلهره،ضد ورم طحال.
22-عرق سیر:÷ایین آورنده فشارخون،تنظیم کننده قندخون و چربی خون،ضد مسمومیت های حاصل از نیکوتین و آلودگی هوا،دافع رطوبت بدن و میکرب کش،ضدعفونی کننده درونی بدن و بازکننده رنگ چهره.
23-عرق شاهتره با طبع معتدل/سرد:تصفیه کننده خون،مدر،صفرابر و تب بر،اشتهاءآور،ضدیرقان و بلغم و چربی خون،قاعده آور،رفع کننده بیماری های خونی،کهیر،خارش بدن و دردگزیدگی،ضدقار های بیماری زای جلدی،مناسب برای بیماران قلبی،عروقی و تصلب شرائین،رف کننده نارسایی های معده،کبد و کلیه،برطرف کننده سرماخوردگی، و زکام و گلودرد،کم کننده فشار،غلظت و چسبندگی خون،تقویت کننده پوست و کبد،ضد اسکوربوت،نشاط آور و مقوی بینایی.
طریقه مصرف:بعد از هرغذا یک استکان و 3بار درروز میل شود.
24-عرق شنبلیله با طبع گرم:مفید برایرفع بیماری قند،کاهنده قند خون و نیروبخش اشخاص ضعیف و لاغر،مدر،کاهش دهنده کلسترول، چریب و قندخون،چاق کننده،ضد تومور، اشتهاآور،بادشکن،کمک به بهبود زخم ها،تقویت کننده قوای جسمی و روحی،تقویت کننده مو و جلوگیری کننده از ریزش آن،درمان کننده برونشیت،ملین،ضدنقرس،ضد التهاب گلو و ضد قارچ های ÷وستی،درمان کننده بواسیر،مفید برای رفع بیماری سل.تذکر:مصرف عرق شنبلیله برای بانوان باردار توصیه نمی شود.
طریقه مصرف:÷ساز هر وعده غذایی نصف استکان و 3بار در روز میل شود.
25-عرق شلتوک:تقویت کننده موی سر،جلوگیری کنند از سفید شدن موی سر.
26-عرق شوید با طبع گرم:پایین آورنده چربی و فشارخون،نیرودهنده و مقوی معده و هضم کننده غذاضد  اسید اوریک،بادشکن،ملین،مسکن و مدر،مفیدبرای رفع درد،سنگ کلیه و مثانه،قاعده آور،افزایش دهنده شیرمادران،تسکین دهنده درد معده، رفع کننده استفراغ و دلپیچه های اطفال،رافع سکسکه و ضدتشنج.طریقه مصرف:بعد از هر غذا یک استکان و 3بار در روز میل شود.
27-عرق شیرین بیان با طبع گرم:معالج و قااطع زخم روده،معده و اثنی عشر،موثربرای رفع دردهای قلب،معده و اختلالات مثانه،تصفیه کننده خون و کاهنده کلسترول خون،صفرابر،مفید برای رفع امراض و عفونت های ریوی،رفع ترشی معده و ورم معده،رفع گرفتگی صدا و درمان سرفه و برونشیت،ملین،مدر،مسهل و خلط آورقوی،مفیدبرای رفع عفونت دستگاه گوارش و اعصاب،رفع کم خونی ورطوبت،ضد حساسیت،ضد التهاب و اسپاسم،درمان کننده بزرگی خوش خیم پروستات،محرک آدرنالین،برطرف کننده یبوست مزاج و بواسیر.تذکر:در استفاده از عرق شیرین بیان،کسانی که فشارخون دارند باید حتما با ÷زشک خود مشورت کنند.طریقه مصرف:بعداز هرغذا نصف استکان و 3بار در روز میل شود.
28-عرق تارونه با طبع گرم:مقوی و مسکن اعصاب،آرامبخش،خواب آور، درمان کننده روماتیسم و درد مفاصل و آرتروز،محرک و تقویت کننده قوه باه.
29-عرق کاسنی با طبع سرد:مدر،تب بر،رفع کننده ورم مفاصل و ورم طحال،رفع آماس و سنگ کیسه صفرا و محرک آن،تقویت کننده پوست،ضد کلسترول خون،تصفیه کننده خون،صفرابر و مدر،ضد یرقان،ملین و معالج یبوست،کاهنده حرارت خون، مقوی کبد و ضد قولنج و حساسیت های کبدی و زردی،رفع کننده جوش صورت وجوش های غرورو جوانی،بیماری های پوستی،رفع کننده عفونت مجاری ادرار،رسوبات ادراری و وجود خون در ادرار، رفع درد و ورم و نارسایی های کبد و کلیه،ضد روماتیسم و اب آوردن انساج،درمان مسمومیت ها،اشتهاآور و کمک کننده به هضم غذا،تب بر و پایین آورنده حرارت خون.
طریقه مصرف:قبل از هرغذا یک استکان و 3بار در روز میل شود.
نکته:مصرف کاسنی در خانم های باردار،موجب خوشرویی و زیبایی فرزند می گردد.
30-عرق  کاکوتی با طبع گرم مقوی معده،اشتهاآور،برطرف کننده سوءهاضمه،ضدنفخ و دردمعده،ضدقارچ،برطرف کننده دردمفاصل و سیاتیک،رفع التهابات مجاری تنفسی،ضدبرونشیت،سرفه و سیاه سرفه،خلط آور،صفرابر،ضدنقرسمدر،نیرودهنده،بادشکن،کاهش دهنده اسیداوریک خون،رفع کننده ضعف های ناشی از فشار عصبی.
31-عرق کرفس با طبع گرم درمان کننده روماتیسم ودرد مفاصل و بواسیر،مفید برای شستشوی کلیه و مثانه،سنگ شکن کلیه،مقوی معده،ضدچاقی و کاهنده اسیداوریک خون.
32-عرق کیالک با طبع سرد درمان کننده طپش قلب،تنظیم کننده گرزدش خون و فشارخون،رقیق وتصفیه کننده خون،جلوگیری کننده از تنگی عروق و سفیدشدن رگ ها،جلوگیری کننده از عواقب کلسترول،ضدحساسیت های پوستی،رفع کننده ناراحتی های گوارشی،رفع سرگیجه،سکسکه،ضدچاقی،استرس،ناراحتی های دستگاه تناسلی مردان و زنان.
33-عرق کنگر فرنگی باطبع گرم خواب آور،آرامبخش.
34-عرق کلپوره با طبع گرم مقوی یا نیروبخش،اشتهاآور،ضدتشنج،ضددل درد و استفراغ،برطرف کننده اختلالات عصبی،مرتب کننده اعمال کبد و کلیه،درمان کننده درد معده و مقوی آن و تسهیل کننده عمل هضم،ضدنفخ و مسکن اعصاب و سردرد،ضدالتهاب گلو و لوزه ها،ضدآفت دهان،ضدقندخون،برطرف کننده نازایی،تسکین دهنده آسم،ضدسرفه،برطرف کننده عفونت های دهان و لثه و لوزه،ضدجوش و خارش،برطرف کننده سوء هاضمه.
35-عرق گلاب با طبع گرم مقوی قلب،معده،مغرز و اعصاب،کاهنده دردچشم و حرارت آن،مفید برای پوست،رفع  کننده اخلاط خونی،افزاینده فشارخون،نشاط آور و رافع غش و ضغف،سخت کننده لثه،معطرکننده و چاشنی غذاها،شیرینی ها،شربت ها،مرباها،دسرها،چای،تقویت کننده هوش و حافظه،ملین ملایم و رافع یبوست.تنظیم کننده قاعدگی،ضد تهوع،استفراغ،رافع بلغم م ضفرا،نیکوکننده رخسار،کاهش دهنده میل جنسی.
طریقه مصرف:روزی یک بار و دریک لیوان شربت از 2قاشق گلاب استفاده نمایید.
نکته:گلاب ها دارای انوا با غلظت سبک و سنگین یا دارای انواع ممتاز و دوآتشه می باشند ولی خاصیت یا اثردرمانی آنها یکسان است.
عرق گل زوفا با طبع گرم درمان کننده دستگاه تنفسی فوقانی،مفیدجهت رفع سرماخورگی،سرفه های شدید،برونشیت،آسم ضد اسهال و نفخ.
طریقه مصرف:قبلاز هر وعده غذا یک فنجان و 3باردرد روز میل شود.
36-عرق گل گاو زبان با طبع گرم نشاط آور،نیکوکننده رنگ رسار و شاداب کننده صورت،ضدعفونی کننده دستگاه گوارش،ضدتهوع،مسکن،آرامبخش اعصاب،تقویت کننده اعضاب بدن،صفرابر،مسهل سودا،معالج گریپ،درمان کننده یرقا،مننژیت و جنون،هضم کننده غذا،رفع کننده ورم کلیه،آرامش دهنده قلب،ضدطپشقلب،مقوی دستگاه تنفس و برطرف کننده وسواس و خفقان ... .
37-عرق گزنه با طبع گرم پایین آورنده قند،چربی و فشارخون،مفیدبرای افراد کم خون،ضدبیماری اسکوربوت،رفع کننده اخلاط خونی یا خلط آور،برطرف کنننده تنگی نفس،آسم و سیاه سرفه، نیروه دهنده،مقوی  ومغذی و زیادکننده شیرمادران ،قاعده آور،رفع کننده پروستات و اختلال در دفع ادرار،رافع درد و ورم کلیه و سنگ کلیه،اثرقاطع در دفع ناراحتی های پوست و اگزما،بندآورنده خون از بینی،درمان کننده نارحتی های زنانه و بندآورنده خونریزی و خونروی در فواصل قاعدگی،زیادکننده گلبول های قرمز خون،رفع کننده زخم های چرکین . محرک هاضمه،ضداسهال و درمان کننده روماتیسم ... .
طریقه مصرف:قبل از هرغذا و 3باردر روز میل شود.
38-عرق گل ختمی با طبع معتدل درمان کننده آسم و برونشیت و گرفتگی صدا،نرم کننده پوست، ضد ناراحتی های عصبی و عضلانی،برطرف کننده التهاب مثانه،رفع کننده قطع ادرار.
عرق گل همیشه بهار تضفیه کننده خون،برطرف کننده زردی،معرق کاهش دهنده فشارخون،قاعده آور بخصوص در زن های عصبی و کم خون... .
39-عرق گشنیز با طبع سرد نیرودهنده؛ضدصرع،ضد تشنج و ضداسپاسم،ضدچربی خون،ضد کرم و باکتری در بیماری های روده ای،بادشکن،قاعده آور،هضم کننده غذا،مفید برای درمان بیماری های عفونی،برطرف کننده اختلالات پروستات وبزرگ شدن آن،رفع مسمومیت بر اثر تخمیر عفونی در روده،رفع کننده جوش های دهان،گریپ و سینووزیت و دردگوش،تقویت کننده لثه،مصرف در معطر کردن غذا و شیرینی و... .
نکته:بخور گشنیز ضد باکتری و ضدقارچ است.
طریقه مصرف:بعد از هر غذا یک استکان و3باردر روز میل شود.
40-عرق برگ مورد با طبع سرد تقویت کننده معده،خبط آور،برطرف کننده ورم معده،درمان کننده اسهال،ضدانگل و ضدخونریزی های داخلی،قابض روده و معالج اسهال و ورم روده،تقویت کننده پیازموی سر و جلوگیری کننده از ریزش مو،رفع کننده خارش و سوزش پوست بدن و بیماری های پوستی لک دار و جوش های صورت،درمان کننده بیماری های دستگاه تنفسی و سرفه و مجاری ادرار،رفع و قطع کننده خون ریزی و ترشحات زیاد زنانه،رفع بوی بد بدن،ضدآفت دهان و ضدعفونی کننده مخاط دهان و درمان کنندهاختلالات عروقی،تقویت و سیاه کننده موی سر با شستن با عرق برگ مورد.
تذکر:درمواقع سرماخوردگی همراه با تب،عرق برگ مورد،باید پس از قطع تب،مصرف گردد.
41-عرق مخلصه با طبع گرم مقوی ملین،نرم کننده،معرق،ضدسم،مفید برای رفع ناراحتی های کمر و مفاصل عضلانی،نقویت کننده معده و کبد و ... .
42-عرق مرزه با طبع گرم تقویت کننده معده و رفع کننده ضعف و حالت چنگ زدگی معده،رفع کننده ورم معده،درمان کننده نقرس نقرس و ضدفلج،ضدانگل . کرم روده و معده،ضدنرمی استخوان،مقوی عمومی دستگاه گوارش،ضداسهال،نیرودهنده قوای جنسی،دفع کننده سنگ کلیه،تسکین دهنده آسم،ناراحتی های تنفسی و تقویت کننده کودکان... .
عرق میخک مقوی مغزواعصاب،مسکن سردرد و دندان درد،تقویت کننده لثه،ضدسرفه های خلط آور و تنگی نفس... .
عرق نعنا با طبع گرم بادشکن،ضدتشنج و اسپاسم،گرفتگی عضلات،ضد دل پیچه و دل مالش،ضدآسم و قولنج و رماتیسم،برطرف کننده اسهال،استفراغ و مسهل صفرا، ضدعفونی کننده یا آنتی سپتیک،ضدنفخ معده،اشتهاآور،رفع کننده رطوبت معده،رفع کننده سوءهاضمه و سکسکه،مقوی معده،مولدخون،ضدبواسیر،رفع کننده گرمازدگی در اطفال،مسکن معده و ضددرد و تب.
طریقه مصرف:بعداز هر غذا یک فنجان میل شود.
نکته:بخور نعناع،ورم حنجره و برونشیت به کار می رود.
نکته:عرق نعناع دارای نوع معمولی و نوع دوآتشه می باشد.
43-عرق نسترن با طبع گرم مدر،خلطآور،درمان کننده سنگ،ورم کلیه،برطرف کننده دیابت،درمان کننده بیماری های کبدی،مقوی قلب و اعصاب،نشاطآور،تصفیه کننده خون،قطع کننده اسهال کودکان،برطرف کننده کمبود شدید ویتامین ث،درمان درد نعده.
44-عرق هل با طبع گرم برطرف کنندده نفخ شکم،علاج سنگ کلیه و کیسه صفرا،ضداستفراغ،بادشکن،تقویت کننده معده،نیرودهنده،معالج صرع و اغماء،مصرف در بعضی از غذاها و شیرینی و فرنی و چای برای معطر کردن،ضد بوی ب بد دهان
45-عرق یونجه با طبع گرم/سرد خون ساز،ملین،نفاخ،چاق کننده،حاوی انواع ویتامین ها و املاح مورد نیازبدن،سرشار از ازاسیدهای آمینه،اشتهاآور،نیرودهنده قوای جنسی،تصفیه کننده و مولدخون،درمان کننده نرمی استخوان،تقویت کننده عمومی بدن،اعصاب،قلب و نرم کننده سینه،کاهنده قندخون و معالج رعشه است.
46-عرق ازربه با طبع گرم ضدنفخ و دل درد،تقویت کننده خون،رافع گرفتگی کبد،برطرف کننده  سوءهاضمه،ضدمیکرب وضدعفونی کننده مجاری تنفسی،درمان کننده مسمومیت،ضدانگل و اسهال،برطرف کننده سیاه سرفه و کولیت،تقویت کننده بینایی.
طریقه مصرف:بعداز هر غذا نصف استکان و یک بار در روز میل شود.
عرق ریحان با طبع سرد ضدسردرد و میگرن،تحریک کننده اشتها،رافع تشنج،قولنج،اسهال،ارشی معده،برطرف کننده تحریکات چشم،گل مژهمسکن اعصاب،خاب آور،برطرف کننده ناراحتی های معده،کلیه و دستگاه گوارش،ضدانگل،،سرفه،سیاه سرفه و ورم مجاری ادرار.
طریقه مصرف:بعد از هر غذا یک فنجان و 3بار در روز میل شود.
عرق شاه اسپرم با طبع معتدل مقوی معده،بادشکن و ضدعفونی کننده دهان،دستگاه گوارش،برطرف کننده دل درد،بوی بد سیر،پیاز،سردردهای عصبی،میگرن،ضدسرفه،برطرف کننده التهابات دستگاه مجاری ادرار.
طریقه مثرف:قبل از هر غذا یک استکان . یا به صورت شربت میل شود.
عرق پنیرک با طبع گرم ضدالتهاب،مسهل ملایم،درمان کننده ناراحتی های ماری فوقانی دستگاه تنفسی و معده و روده و آبسه و کورک و جوش،رافع سوزش،عفونت مجاری ادرار ورم کلیه،برطرف کننده اختلالات پروستات،درد مثانه طحال و انسداد کبد.
طریقه مصرف:قبل از هر غذا یک استکان و 3بار در روز میل شود.
نکته مهم:از گیاهان دارویی و معطر علاوه بر خشک کرده،عرقیات،قطره،عصاره،افشره،بخور،اسانس،شربت،روغن،تنتور،ادویه و دارو و نیز ساخته می شود و به مصرف می رسد.

طب نما نزدیک به 10 سال است که در ضمینه تولید و عرضه محصولات عطـاری(فرآورده و غیر فرآورده) فعالیت نموده و  مجموعه ای از بهترین ،موثرترین و سالم ترین کالاها را در اختیار شما عزیزان قرار داده است ، با توجه به حذف واسطه قیمت ها بسیار مناسب و منصفانه بوده وهمچنین امکان گـارانـتـی مرجوعی از کالا خود گواه کیفیت محصولات میباشد.تمامی محصولات دارای اسـتاندارد و سـیـب سـلـامـت ، کد غـذا و دارو و تاریخ تولید و انقضا می باشد. ارسال سفارشات در طـب نما از طـریق پست، باربری و  پیک و با بسته بندی محفوظ و مطمئن صورت میپذیرد .در حال حاضر بسیاری از فروشندگان نیز محصولات مورد نیاز خود را از طب نما تهیه مینمایند.


زندگی سلامت محور با محصولات گـیاهی 

 

خبرنامه

logo-samandehi

دفتر مرکزی : 03142629718


سفارشات تلفنی : 09303030352


© حقوق کپی برداری برای طب نما محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا